Raport końcowy z akcji informacyjnej

Szanowni Państwo,Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych w dniach 22.11.2023. do 24.11.2023 r. w mieście Gdynia oraz Gminie Kosakowo oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Informujemy, że ze spotkań informacyjnych sporządzono raport końcowy. Raport podsumowuje przebieg spotkań, zebrane opinie oraz stanowisko Projektanta i Zamawiającego…

Posiedzenie ZOPI

Szanowni Państwo,Informujemy, że w dniu 18.04.2024 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem rozpatrzenia Studium Komunikacyjnego dla Odcinka 2 i 3 dla Projektu budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.

Materiały ze spotkań informacyjnych

W zakładce GALERIA umieściliśmy następujące materiały graficzne prezentowane na spotkaniach informacyjnych które odbyły się w dniach od 22.11.2023 do 24.11.2023: • prezentacja• plan orientacyjny• plany sytuacyjne odcinka 1 (Koncepcja Programowa)• plany sytuacyjne odcinka 2 (Studium Komunikacyjne)• plany sytuacyjne odcinka 3 (Studium Komunikacyjne) Załączone materiały graficzne prezentują proponowane rozwiązania projektowe dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Nie rozstrzygają jeszcze…

Spotkania informacyjne dot. projektu budowy Drogi Czerwonej w Gdyni

Szanowni Państwo,Mosty Katowice Sp. z o.o. działając w imieniu Inwestora: Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące Budowy Drogi Czerwonej w Gdyni których celem będzie: Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach: Szczegóły spotkań podane są…