Raport końcowy z akcji informacyjnej

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych w dniach 22.11.2023. do 24.11.2023 r. w mieście Gdynia oraz Gminie Kosakowo oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych dla Drogi Czerwonej w Gdyni.

Informujemy, że ze spotkań informacyjnych sporządzono raport końcowy. Raport podsumowuje przebieg spotkań, zebrane opinie oraz stanowisko Projektanta i Zamawiającego do nich.

Projektant wraz Zamawiającym, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, przeanalizował wszystkie przekazane opinie i w miejscach, gdzie było to możliwe i uzasadnione pod względem technicznym, prawnym, środowiskowym i ekonomicznym zastosował je w dokumentacji. W wyniku spotkań informacyjnych powstał również wariant W1C dla odcinka 1.

Raport ze spotkań mogą Państwo znaleźć pod niniejszym komunikatem.

Raport

W części Galeria umieszczono materiały graficzne prezentujące aktualne warianty:
• plany sytuacyjne odcinka 1 (Koncepcja Programowa)
• plany sytuacyjne odcinka 2 (Studium Komunikacyjne)
• plany sytuacyjne odcinka 3 (Studium Komunikacyjne)

Załączone materiały graficzne prezentują proponowane rozwiązania projektowe dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Nie rozstrzygają jeszcze (nie wskazują) ostatecznego kształtu rozwiązań dla Drogi Czerwonej w Gdyni.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych oraz za zgłoszone opinie i uwagi w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych