Raport końcowy z akcji informacyjnej

Szanowni Państwo,Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych w dniach 22.11.2023. do 24.11.2023 r. w mieście Gdynia oraz Gminie Kosakowo oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Informujemy, że ze spotkań informacyjnych sporządzono raport końcowy. Raport podsumowuje przebieg spotkań, zebrane opinie oraz stanowisko Projektanta i Zamawiającego…

Posiedzenie ZOPI

Szanowni Państwo,Informujemy, że w dniu 18.04.2024 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem rozpatrzenia Studium Komunikacyjnego dla Odcinka 2 i 3 dla Projektu budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.