Materiały ze spotkań informacyjnych

W zakładce GALERIA umieściliśmy następujące materiały graficzne prezentowane na spotkaniach informacyjnych które odbyły się w dniach od 22.11.2023 do 24.11.2023:

• prezentacja
• plan orientacyjny
• plany sytuacyjne odcinka 1 (Koncepcja Programowa)
• plany sytuacyjne odcinka 2 (Studium Komunikacyjne)
• plany sytuacyjne odcinka 3 (Studium Komunikacyjne)

Załączone materiały graficzne prezentują proponowane rozwiązania projektowe dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Nie rozstrzygają jeszcze (nie wskazują) ostatecznego kształtu rozwiązań dla Drogi Czerwonej w Gdyni.
Prosimy o opinię na temat zaproponowanych rozwiązań projektowanej Drogi Czerwonej w Gdyni.
W ramach udostępnionych materiałów znajduje się wzór wniosku
dotyczący uwag, propozycji spostrzeżeń i opinii w sprawie planowanej
Budowy Drogi Czerwonej w Gdyni

Formularz

pdf

formularz20231122

Size: 228.81 KB
Hits: 9
Date added: 23-04-2024

Wypełnione wnioski należy wysyłać do dnia 10.12.2023 r.
na adres: „Mosty Katowice” sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice
lub na adres mailowy: biuro@mostykatowice.pl