Materiały ze spotkań informacyjnych

W zakładce GALERIA umieściliśmy następujące materiały graficzne prezentowane na spotkaniach informacyjnych które odbyły się w dniach od 22.11.2023 do 24.11.2023: • prezentacja• plan orientacyjny• plany sytuacyjne odcinka 1 (Koncepcja Programowa)• plany sytuacyjne odcinka 2 (Studium Komunikacyjne)• plany sytuacyjne odcinka 3 (Studium Komunikacyjne) Załączone materiały graficzne prezentują proponowane rozwiązania projektowe dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Nie rozstrzygają jeszcze…